PN-EN ISO 3219-1:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Reologia -- Część 1: Słownictwo i symbole dotyczące reometrii rotacyjnej i oscylacyjnej

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono ogólne terminy i definicje, które są stosowane w kontekście reometrii rotacyjnej i oscylacyjnej.
Dalsze terminy i definicje można znaleźć w innych częściach serii ISO 3219, w których są używane.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza Norma wraz z Częścią 2 zastępuje Normę PN-EN ISO 3219:2000P
Numer PN-EN ISO 3219-1:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Reologia -- Część 1: Słownictwo i symbole dotyczące reometrii rotacyjnej i oscylacyjnej
Data publikacji 25-10-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 3219-1:2021 [IDT], ISO 3219-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3219:2000 - wersja polska
ICS 01.040.83, 83.080.01