PN-EN ISO 29481-3:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Modele informacji o budynku -- Podręcznik dostarczania danych -- Część 3: Schemat danych

Zakres

Niniejszy dokument jest technicznym dodatkiem do metodologii określonej w normie ISO 29481-1. Definiuje on specyfikację do przechowywania, wymiany i odczytu podręcznika dostarczania danych (IDM) w sposób znormalizowany i możliwy do odczytania maszynowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 29481-3:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Modele informacji o budynku -- Podręcznik dostarczania danych -- Część 3: Schemat danych
Data publikacji 07-04-2023
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 29481-3:2022 [IDT], ISO 29481-3:2022 [IDT]
ICS 91.010.01, 35.240.67