PN-EN ISO 294-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 294-1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Zasady ogólne, formowanie uniwersalnych kształtek do badań i kształtek w postaci beleczek

Zakres

Określono ogólne zasady postępowania przy wtryskiwaniu kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych i podano szczegóły konstrukcji formy do przygotowania dwóch typów kształtek w celu uzyskiwania porównywalnych danych, tj. uniwersalnych kształtek do badań oraz kształtek w postaci beleczek. Przedstawiono ogólne założenia określające warunki powtarzalności parametrów formowania. Podano definicje 21 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 294-1:2002 - wersja polska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Zasady ogólne, formowanie uniwersalnych kształtek do badań i kształtek w postaci beleczek
Data publikacji 10-10-2002
Data wycofania 03-07-2017
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 294-1:1998 [IDT], EN ISO 294-1:1998/A1:2002 [IDT], ISO 294-1:1996 [IDT], ISO 294-1:1996/Amd 1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-C-89012:1988 - wersja polska
ICS 83.080.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 294-1:2017-07 - wersja angielska