PN-EN ISO 28781:2010 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie do wierceń i eksploatacji -- Zawory podpowierzchniowe i wyposażenie z nimi związane

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dla zaworów podpowierzchniowych i wyposażenia z nimi związanego, według zamieszczonych definicji, użytkowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Norma zawiera wymagania dotyczące konstrukcji, walidacji konstrukcji, wytwarzania, oceny funkcjonalności, napraw, renowacji, manewrowania i magazynowania. Zawory podpowierzchniowe służą do izolacji formacji skalnych lub stworzenia zapory/przegrody w kolumnie rur, aby ułatwić wykonanie działań operacyjnych przed i/lub po wydobyciu/zatłaczaniu w odwiercie.
Zawór podpowierzchniowy nie został zaprojektowany jako urządzenie bezpieczeństwa w razie zagrożenia ani jako odporny na uszkodzenia układ sterowania przepływem.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje instalacji, systemów sterowania, takich jak systemy komputerowe, ani przewodów sterujących nie związanych z zaworem. Nie dotyczy także wyrobów objętych normami ISO 17078, ISO 16070, ISO 14310, ISO 10432, ISO 10423 ani następujących wyrobów: zwężek wgłębnych, korków zagłowiczenia odwiertu, tulei cyrkulacyjnych, zaworów sterujących przepływem montowanych w kolumnie rur okładzinowych, zaworów do zatłaczania, zaworów uruchamianych przez parametry odwiertu lub narzędzi do opróbowania złoża. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje połączeń do orurowania odwiertu.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 28781:2010 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie do wierceń i eksploatacji -- Zawory podpowierzchniowe i wyposażenie z nimi związane
Data publikacji 09-04-2014
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 28781:2010 [IDT], ISO 28781:2010 [IDT]
ICS 75.180.10