PN-EN ISO 28765:2016-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 28765:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Emalie szkliste i porcelanowe -- Projektowanie zbiorników stalowych, skręcanych śrubami, do przechowywania lub oczyszczania wody lub ścieków i osadów komunalnych lub przemysłowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące projektowania i użytkowania zbiorników cylindrycznych stalowych, skręcanych śrubami, pokrytych emalią szklistą, przeznaczonych do przechowywania lub oczyszczania wody lub ścieków i osadów komunalnych lub przemysłowych.
Ma zastosowanie do projektowania zbiorników i powiązanych z nimi zadaszeń oraz podaje wytyczne dotyczące wymagań przy projektowaniu fundamentów.
Ma zastosowanie tam gdzie:
a) zbiornik ma kształt cylindryczny i jest zamontowany na podstawie nośnej zasadniczo na poziomie gruntu lub powyżej poziomu gruntu;
b) średnica w metrach i wysokość ścianki w metrach wyrobu przeznaczonego na zbiornik mieści się w zakresie od 5 do 500;
c) średnica zbiornika nie przekracza 100 m, a całkowita wysokość ścianki nie przekracza 50 m;
d) przechowywany materiał ma cechy cieczy, działającej z nieznaczną siłą tarcia na ściankę zbiornika; przechowywany materiał może podlegać oczyszczaniu w ramach procesu oczyszczania ścieków komunalnych lub przemysłowych;
e) ciśnienie wewnętrzne gazów w przestrzeni nad cieczą nie przekracza 50 kPa, a częściowa próżnia w przestrzeni wewnętrznej nad cieczą nie przekracza 10 kPa;
f) ścianki zbiornika są pionowe;
g) dno zbiornika jest zasadniczo płaskie w miejscu jego zetknięcia się ze ścianką; dno zbiornika może mieć wbudowane wzniesienie lub spadek pozwalające na całkowite opróżnienie zawartości zbiornika, o nachyleniu nie przekraczającym 1:100;
h) występuje nieistotne obciążenie spowodowane siłą bezwładności i siłą uderzenia w wyniku napełniania zbiornika;
i) minimalna grubość powłoki zbiornika wynosi 1,5 mm;
j) materiał zastosowany do wytworzenia arkuszy stalowych zbiornika to stal węglowa (zbiorniki skonstruowane z arkuszy aluminiowych lub ze stali nierdzewnej nie są objęte zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej);
k) temperatura ścianki zbiornika podczas eksploatacji mieści się w zakresie od −50 °C do +100 °C w każdych warunkach pracy.
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano również szczegółowe informacje dotyczące postępowania w trakcie instalacji oraz kontroli i konserwacji zainstalowanego zbiornika.
Nie ma zastosowania do reaktorów chemicznych.
Nie obejmuje odporności na ogień.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 28765:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Emalie szkliste i porcelanowe -- Projektowanie zbiorników stalowych, skręcanych śrubami, do przechowywania lub oczyszczania wody lub ścieków i osadów komunalnych lub przemysłowych
Data publikacji 04-04-2016
Data wycofania 10-05-2023
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 28765:2016 [IDT], ISO 28765:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 28765:2011 - wersja angielska
ICS 25.220.50
Zastąpiona przez PN-EN ISO 28765:2023-05 - wersja angielska