PN-EN ISO 28721-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Emalie szkliste i porcelanowe -- Aparatura emaliowana dla zakładów przemysłowych -- Część 1: Wymagania dotyczące jakości aparatury, części, przyrządów i wyposażenia dodatkowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące jakości aparatury, części, przyrządów i wyposażenia dodatkowego ze stali emaliowanych (łącznie z powłokami z emalii nie w pełni wykrystalizowanych) i z odlewów stalowych emaliowanych stosowanych w zakładach przemysłowych. Określono wymagania jakościowe i badania, które mają być przeprowadzone przez wytwórcę, jak również działania konieczne w celu naprawy wad.
Stosuje się go także do pomp emaliowanych, ich części i łączników.
Nie stosuje się go do emaliowanych stalowych rur kołnierzowych lub emaliowanych stalowych łączników kołnierzowych.
UWAGA Postanowienia dotyczące emaliowanych stalowych rur kołnierzowych i emaliowanych stalowych łączników kołnierzowych podano w ISO 28721-4.
Metody badań określone w dokumencie obejmują sprawdzenie emalii, dokładności wymiarów i wykonania aparatury oraz części.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do nowej aparatury oraz części, jak również do używanych elementów ponownie emaliowanych.
Nie zawiera wymagań dotyczących właściwości chemicznych i fizycznych emalii szklistych i porcelanowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 28721-1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Emalie szkliste i porcelanowe -- Aparatura emaliowana dla zakładów przemysłowych -- Część 1: Wymagania dotyczące jakości aparatury, części, przyrządów i wyposażenia dodatkowego
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 28721-1:2019 [IDT], ISO 28721-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 28721-1:2011 - wersja angielska
ICS 25.220.50