PN-EN ISO 28721-1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 28721-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Emalie szkliste i porcelanowe -- Aparatura emaliowana dla zakładów przemysłowych -- Część 1: Wymagania dotyczące jakości aparatury, części, przyrządów i wyposażenia dodatkowego

Zakres

Określono wymagania jakościowe dla aparatury, części, przyrządów i wyposażenia dodatkowego ze stali emaliowanych (łącznie z powłokami z emalii nie w pełni wykrystalizowanych) i z odlewów stalowych emaliowanych stosowanych w zakładach przemysłowych. Podano wymagania jakościowe i badania, które mają być przeprowadzone przez producenta, jak również działania konieczne w celu naprawy wad. Dotyczy także pomp emaliowanych, ich części i wyposażenia. Nie dotyczy emaliowanych stalowych rur kołnierzowych lub emaliowanych stalowych łączników kołnierzowych. Niniejsza część PN-EN ISO 28721 ma zastosowanie do nowej aparatury oraz części, jak również do używanych elementów ponownie emaliowanych. Norma nie zawiera postanowień dotyczących właściwości chemicznych i fizycznych emalii szklistych i porcelanowych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 28721-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Emalie szkliste i porcelanowe -- Aparatura emaliowana dla zakładów przemysłowych -- Część 1: Wymagania dotyczące jakości aparatury, części, przyrządów i wyposażenia dodatkowego
Data publikacji 20-05-2011
Data wycofania 10-03-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 28721-1:2011 [IDT], ISO 28721-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15159-1:2006 - wersja angielska
ICS 25.220.50
Zastąpiona przez PN-EN ISO 28721-1:2020-03 - wersja angielska