PN-EN ISO 2871-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Środki powierzchniowo czynne -- Detergenty -- Oznaczanie zawartości substancji kationowo czynnych -- Część 2: Substancje kationowo czynne o niskiej masie cząsteczkowej (od 200 do 500)

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości substancji kationowo czynnych o niskiej masie czasteczkowej (od 200 do 500). Metodę stosuje się do substancji stałych lub roztworów wodnych takich związków jak: monoaminy, tlenki amin, czwartorzędowe związki amoniowe i sole alkilo-pirydynowe

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2871-2:2010 - wersja angielska
Tytuł Środki powierzchniowo czynne -- Detergenty -- Oznaczanie zawartości substancji kationowo czynnych -- Część 2: Substancje kationowo czynne o niskiej masie cząsteczkowej (od 200 do 500)
Data publikacji 24-03-2010
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 335, Detergentów
Wprowadza EN ISO 2871-2:2010 [IDT], ISO 2871-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2871-2:2000 - wersja polska
ICS 71.100.40