PN-EN ISO 2871-2:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2871-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Środki powierzchniowo czynne -- Detergenty -- Oznaczanie zawartości substancji kationowo czynnych -- Substancje kationowo czynne o niskiej masie cząsteczkowej (od 200 do 500)

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości substancji kationowo czynnych o niskiej masie cząsteczkowej (od 200 do 500). Metodę stosuje się do substancji stałych lub roztworów wodnych takich związków jak: monoaminy, tlenki amin, czwartorzędowe związki amoniowe i sole alkilo-pirydynowe

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2871-2:2000 - wersja polska
Tytuł Środki powierzchniowo czynne -- Detergenty -- Oznaczanie zawartości substancji kationowo czynnych -- Substancje kationowo czynne o niskiej masie cząsteczkowej (od 200 do 500)
Data publikacji 11-08-2000
Data wycofania 24-03-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 335, Detergentów
Wprowadza EN ISO 2871-2:1994 [IDT], ISO 2871-2:1990 [IDT]
Zastępuje PN-C-04818:1987 - wersja polska
ICS 71.100.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2871-2:2010 - wersja angielska