PN-EN ISO 2870:2009 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Środki powierzchniowo czynne -- Detergenty -- Oznaczanie zawartości substancji anionowo czynnej ulegającej hydrolizie i nie ulegającej hydrolizie w środowisku kwaśnym

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania w detergentach substancji anionowo czynnej ulegającej hydrolizie i nie ulegającej hydrolizie w środowisku kwaśnym.
Te substancje czynne obejmują alkilosiarczany i hydroksysiarczany oraz alkilofenol i etoksysiarczany alkoholi tłuszczowych.
Średnia względna masa cząsteczkowa tych dwóch rodzajów substancji czynnych powinna być znana lub wcześniej określona, jeżeli ich zawartość jest wyrażona jako ułamek masowy w procentach. Jeżeli detergent zawiera jakikolwiek środek utleniający, powinien on zostać wyeliminowany przed rozpoczęciem hydrolizy.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2870:2009 - wersja polska
Tytuł Środki powierzchniowo czynne -- Detergenty -- Oznaczanie zawartości substancji anionowo czynnej ulegającej hydrolizie i nie ulegającej hydrolizie w środowisku kwaśnym
Data publikacji 27-06-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 335, Detergentów
Wprowadza EN ISO 2870:2009 [IDT], ISO 2870:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2870:2000 - wersja polska
ICS 71.100.40