PN-EN ISO 25457:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Dane szczegółowe dotyczące flar stosowanych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym

Zakres

Określono stosowanie do flar stosowanych w systemach zrzutu gazów pod ciśnieniem oraz w układach obniżenia ciśnienia par stosowanych w przemyśle rafineryjnym, głównie do nowych flar oraz instalacji. Podano opis konstrukcji mechanicznej, funkcjonowania i konserwacji trzech głównych typów flar: flar zabudowanych na pewnej wysokości ponad poziomem terenu; flar stopniowych wielopaliwowych oraz flar obudowanych. Podano 63 definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 25457:2009/Ap1:2013-07E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 25457:2009 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Dane szczegółowe dotyczące flar stosowanych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym
Data publikacji 02-04-2009
Liczba stron 124
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 25457:2008 [IDT], ISO 25457:2008 [IDT]
ICS 75.180.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 25457:2009/Ap1:2013-07E