PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja niemiecka

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oceny odporności powłok z farb i lakierów (łącznie z bejcami do drewna) na odwarstwienie od podłoży w wyniku nacięcia powłoki, które ma postać prostokątnej siatki przechodzącej przez powłokę do podłoża. Właściwość ta, oznaczana niniejszą metodą doświadczalną, zależy, między innymi, od adhezji powłoki albo do poprzedniej warstwy, albo do podłoża. Niniejsza procedura nie jest jednakże sposobem pomiaru adhezji.

UWAGA 1 Jeżeli wymagany jest pomiar adhezji, patrz metoda opisana w ISO 4624.
UWAGA 2 Chociaż to badanie jest przewidziane przede wszystkim do stosowania w laboratorium, jest przydatne również do badania terenowego.
Opisaną metodę można stosować albo jako ocenę spełnia/nie spełnia, albo, gdy warunki są odpowiednie, jako badanie w klasyfikacji sześciostopniowej. Jeżeli tę metodę stosuje się do systemu powłokowego, można przeprowadzić ocenę odporności na oddzielanie się od siebie pojedynczych warstw powłoki.

Badanie to można wykonać na gotowych przedmiotach i/lub na specjalnie przygotowanych próbkach do badań.
Chociaż metoda jest przydatna do farb na twardych (np. metal) i miękkich (np. drewno i tynk) podłożach, dla tych różnych podłoży wymagane są różne sposoby badania (patrz Rozdział 8).

Metoda nie jest przydatna do powłok o całkowitej grubości większej niż 250 μm i do powłok strukturalnych.


UWAGA 3 Jeżeli niniejszą metodę stosuje się do powłok o szorstkiej powierzchni, otrzymuje się wyniki wykazujące za duże odchylenia (patrz również ISO 16276-2).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2409:2021-03 - wersja niemiecka
Tytuł Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć
Data publikacji 29-06-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2409:2020 [IDT], ISO 2409:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja polska, PN-EN ISO 2409:2013-06 - wersja angielska
ICS 87.040