PN-EN ISO 23936-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały niemetalowe kontaktujące się z mediami używanymi podczas wydobywania ropy i gazu -- Część 1: Materiały termoplastyczne

Zakres

W ISO 23936 jako całości podano ogólne zasady, wymagania i zalecenia dotyczące doboru materiału i sprawdzania jego parametrów pod kątem zgodności z normą, jak również podano wytyczne zarządzania jakością materiałów niemetalowych używanych w wyposażeniu pracującym w warunkach panujących podczas eksploatacji ropy naftowej i gazu, w sytuacjach gdy awaria takiego wyposażenia może stwarzać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, personelu lub środowiska. Może być ona wykorzystywana w przypadku kosztownych awarii samego wyposażenia spowodowanych przez korozję. Pozwala ona na uzupełnienie wymagań dotyczących materiałów podanych w odpowiednich przepisach, normach lub regulacjach, ale ich nie zastępuje. Niniejszą część ISO 23936 poświęcono odporności materiałów termoplastycznych na pogarszanie się ich własności spowodowane interakcją typu fizycznego lub chemicznego z wydobywaną lub zatłaczaną ropą oraz innymi mediami występującymi w kopalniach gazu, jak również oddziaływaniu na te materiały podczas eksploatacji oraz obróbki chemicznej. Uwzględniono wpływ promieniowania słonecznego, natomiast nie omówiono promieniowania jonizującego w niniejszej części ISO 23936. Niniejszą część ISO 23936 niekoniecznie stosuje się do wyposażenia używanego podczas rafinacji lub w dalszych procesach technologicznych ani wyposażenia wykorzystywanego w tych procesach. W skład rozpatrywanego wyposażenia wchodzą między innymi rurociągi wytworzone z materiałów niemetalowych, instalacje rurowe, rurociągi, powłoki, uszczelki, uszczelnienia i podkładki

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23936-1:2012 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały niemetalowe kontaktujące się z mediami używanymi podczas wydobywania ropy i gazu -- Część 1: Materiały termoplastyczne
Data publikacji 10-04-2012
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 23936-1:2009 [IDT], ISO 23936-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 23936-1:2009 - wersja angielska
ICS 75.180.01