PN-EN ISO 23936-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23936-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały niemetalowe kontaktujące się z mediami używanymi podczas wydobywania ropy i gazu -- Część 1: Tworzywa termoplastyczne

Zakres

Opisano podstawowe zasady i podano wymagania i zalecenia dotyczące wyboru i kwalifikacji materiałów niemetalowych stosowanych w wyposażeniu do wydobywania ropy i gazu, gdzie uszkodzenie tego wyposażenia może spowodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego i personelu lub dla środowiska. Określono stosowanie jako pomoc w celu uniknięcia kosztownych uszkodzeń spowodowanych korozją wyposażenia. Uzupełnia ale nie zastępuje wymagań materiałowych podanych w odpowiednich przepisach projektowania, normach i zarządzeniach

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23936-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały niemetalowe kontaktujące się z mediami używanymi podczas wydobywania ropy i gazu -- Część 1: Tworzywa termoplastyczne
Data publikacji 06-08-2009
Data wycofania 10-04-2012
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 23936-1:2009 [IDT], ISO 23936-1:2009 [IDT]
ICS 75.180.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23936-1:2012 - wersja polska