PN-EN ISO 23279:2010 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 23279:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Charakterystyka wskazań w spoinach

Zakres

Ustalono sposób charakteryzowania wskazań wewnętrznych w spoinach poprzez klasyfikowanie ich na płaskie i niepłaskie. Sposób ten jest również przydatny dla wskazań, które sięgają powierzchni spoiny po usunięciu nadlewu

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23279:2010 - wersja niemiecka
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Charakterystyka wskazań w spoinach
Data publikacji 25-08-2010
Data wycofania 09-11-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 23279:2010 [IDT], ISO 23279:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1713:2002 - wersja polska, PN-EN 1713:2002/A2:2005 - wersja polska, PN-EN 1713:2002/A1:2005 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 23279:2017-11 - wersja angielska