PN-EN ISO 228-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie -- Część 2: Weryfikacja sprawdzianami granicznymi

Zakres

Określono zasady weryfikacji gwintów walcowych, których wymiary i tolerancje podano w PN-EN ISO 228-1, za pomocą sprawdzianów granicznych. Ustalono sprawdziany PRZECHODNIE i NIEPRZECHODNIE do gwintów zewnętrznych oraz ich przeciwsprawdziany (PRZECHODNIE, NIEPRZECHODNIE i zużycia), jak również sprawdziany PRZECHODNIE i NIEPRZECHODNIE do gwintów wewnętrznych. Podano zarysy oraz tolerancje sprawdzianów i przeciwsprawdzianów, ich funkcje, zasady sprawdzania i stosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 228-2:2005 - wersja polska
Tytuł Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie -- Część 2: Weryfikacja sprawdzianami granicznymi
Data publikacji 28-04-2005
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 228-2:2003 [IDT], ISO 228-2:1987 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 228-2:2003 - wersja angielska
ICS 21.040.30