PN-EN ISO 22718:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22718:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus

Zakres

Podano ogólne wytyczne wykrywania i identyfikacji opisanych mikroorganizmów Staphylococcus aureus w wyrobach kosmetycznych. Opisano metodę wykrywania Staphylococcus aureus wyhodowanych na nieselektywnej pożywce (enrichment broth) i wyizolowanych na selektywnym medium agarowym. Ze względu na różnorodność wyrobów kosmetycznych, metoda może nie być odpowiednia do stosowania w odniesieniu do niektórych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22718:2010 - wersja polska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus
Data publikacji 05-10-2010
Data wycofania 18-01-2016
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 334, Produktów Kosmetycznych
Wprowadza EN ISO 22718:2009 [IDT], ISO 22718:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 22718:2009 - wersja angielska
ICS 71.100.70, 07.100.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22718:2016-01 - wersja angielska