PN-EN ISO 22718:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22718:2010 - wersja polska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie Staphylococcus aureus

Zakres

Podano ogólne wytyczne wykrywania i identyfikacji opisanych mikroorganizmów Staphylococcus aureus w wyrobach kosmetycznych. Opisano metodę wykrywania Staphylococcus aureus wyhodowanych na nieselektywnej pożywce (enrichment broth) i wyizolowanych na selektywnym medium agarowym. Ze względu na różnorodność wyrobów kosmetycznych, metoda może nie być odpowiednia do stosowania w odniesieniu do niektórych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22718:2009 - wersja angielska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie Staphylococcus aureus
Data publikacji 31-07-2009
Data wycofania 05-10-2010
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 201, Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
Wprowadza EN ISO 22718:2009 [IDT], ISO 22718:2006 [IDT]
ICS 71.100.70, 07.100.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22718:2010 - wersja polska