PN-EN ISO 22518:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych wyrobach lakierowych -- Metoda chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych farbach i lakierach, roztworach substancji błonotwórczych, emulsjach i dyspersjach metodą chromatografii gazowej.
Pojedyncze składniki powyżej 0,02% (ułamek masowy) można oznaczyć ilościowo z precyzją podaną w Rozdziale 13.

Metoda określona w niniejszym dokumencie nie ma zastosowania do oznaczania zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i półlotnych związków organicznych (SVOC).

UWAGA W celu określenia VOC i SVOC, patrz ISO 11890-2 [2].

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22518:2021-06 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych wyrobach lakierowych -- Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 08-06-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 22518:2020 [IDT], ISO 22518:2019 [IDT]
ICS 87.040