PN-EN ISO 22516:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby i lakiery -- Praktyczne oznaczanie zawartości substancji nielotnych i substancji lotnych podczas nakładania

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę badania do oznaczania nielotnych substancji w powłokach bezpośrednio po nałożeniu lub po pośrednim lub końcowym schnięciu. W praktyce oznaczanie substancji lotnych stosuje się zwłaszcza w przypadku powłok wodorozcieńczalnych, które są ponownie pokrywane dodatkowym wyrobem lakierowym.
Ponadto niniejsza metoda może służyć do porównywania skuteczności różnych metod nakładania i schnięcia.

Zawartość nielotnych lub lotnych substancji w produkcie po nałożeniu nie jest bezwzględną zmienną, ale zależy od nakładania i warunków schnięcia zastosowanych podczas badania. W konsekwencji zastosowanie niniejszej metody daje tylko wartości względne, a nie rzeczywiste wartości zawartości substancji nielotnych, ze względu na retencję rozpuszczalnika, rozkład termiczny i parowanie zawartości drobnych cząstek.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22516:2021-06 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Praktyczne oznaczanie zawartości substancji nielotnych i substancji lotnych podczas nakładania
Data publikacji 07-06-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 22516:2020 [IDT], ISO 22516:2019 [IDT]
ICS 87.040