PN-EN ISO 22476-1:2013-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22476-1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 1: Badanie sondą statyczną ze stożkiem elektrycznym lub stożkiem piezo-elektrycznym

Zakres

W niniejszej części ISO 22476 podano wymagania sprzętowe, wymagania dotyczące wykonawstwa oraz dokumentowania sondowań statycznych z zastosowaniem stożka elektrycznego lub piezo-elektrycznego, będących częścią badań geotechnicznych zgodnie z EN 1997-1 [3] oraz EN 1997-2 [4]. W ramach opisywanych badań rozróżnia się ich dwie kategorie: - sondowanie statyczne z zastosowaniem stożka elektrycznego (CPT), obejmujące pomiar oporu na stożku oraz na jego pobocznicy; - sondowanie statyczne z zastosowaniem stożka piezo-elektrycznego (CPTU), będące badaniem CPT z dodatkowym pomiarem ciśnienia wody w porach. Badanie CPTU wykonuje się tak jak badanie CPT, lecz z pomiarem ciśnienia wody w porach w jednym lub kilku punktach na powierzchni stożka. UWAGA 1 Badanie CPT lub CPTU może być również wykonane bez pomiaru oporu na pobocznicy stożka, ale badanie takie nie jest ujęte w tej części normy ISO 22476. Niniejsza część ISO 22476 specyfikuje co następuje: a) rodzaj sondowania statycznego, zgodnie z Tablicą 1; b) klasę stosowalności badania, zgodnie z Tablicą 2; c) głębokość sondowania; d) poziom terenu lub poziom dna pod wodą w lokalizacji sondowania statycznego w nawiązaniu do obowiązującego poziomu odniesienia; e) lokalizację sondowania statycznego w odniesieniu do trwałego punktu referencyjnego; f) badanie dyssypacji ciśnienia wody w porach. UWAGA 2 Niniejsza część ISO 22476 obejmuje badania na lądzie oraz w strefie przybrzeżnej. Odnośnie specjalnych wymagań dla badań CPT na wodzie należy odnieść się do NORSOK G-001 [8]

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 22476-1:2013-03/AC:2013-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22476-1:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 1: Badanie sondą statyczną ze stożkiem elektrycznym lub stożkiem piezo-elektrycznym
Data publikacji 19-03-2013
Data wycofania 28-06-2023
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 22476-1:2012 [IDT], ISO 22476-1:2012 [IDT]
ICS 93.020
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22476-1:2023-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 22476-1:2013-03/AC:2013-05E