PN-EN ISO 22005:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22005:2007 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności -- Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu

Zakres

Podano zasady oraz określono podstawowe wymagania do projektowania i wdrażania systemu identyfikowalności dla organizacji działających na każdym szczeblu łańcucha paszowego i żywnościowego oraz organizacje współpracujące

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22005:2007 - wersja angielska
Tytuł Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności -- Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu
Data publikacji 04-12-2007
Data wycofania 13-12-2007
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 310, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Wprowadza EN ISO 22005:2007 [IDT], ISO 22005:2007 [IDT]
ICS 65.120, 67.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22005:2007 - wersja polska