PN-EN ISO 21904-3:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Wymagania, badania i znakowanie dotyczące sprzętu do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 3: Określenie skuteczności wychwytywania urządzeń do odciągania dymu montowanych na uchwycie spawalniczym

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano laboratoryjną metodę pomiaru efektywności wychwytywania dymu spawalniczego montowanych na uchwycie spawalniczym systemów do odciągania. Procedura określa jedynie metodologię, pozostawiając użytkownikowi wybór parametrów badania, aby można było ocenić wpływ różnych zmiennych.
Ma ona zastosowanie do zintegrowanych systemów w uchwycie spawalniczym i systemów, gdzie odrębny układ odciągowy jest przyłączony do uchwytu spawalniczego, w pobliżu łuku. Metodologia ta jest odpowiednia dla stosowania ze wszystkimi procesami spawalniczymi z ciągłym podawaniem drutu spawalniczego, dla wszystkich rodzajów materiałów i wszystkich parametrów spawania.
Metoda ta może być stosowana do oceny wpływu czynników, takich jak natężenie przepływu odciąganego dymu, pozycja dyszy odciągowej, natężenie przepływu gazu osłonowego, geometrię spawania, kąt nachylenia uchwytu spawalniczego, wskaźnik emisji dymu itp., na skuteczność wychwytywania.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21904-3:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Wymagania, badania i znakowanie dotyczące sprzętu do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 3: Określenie skuteczności wychwytywania urządzeń do odciągania dymu montowanych na uchwycie spawalniczym
Data publikacji 21-05-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 21904-3:2018 [IDT], ISO 21904-3:2018 [IDT]
ICS 25.160.01, 13.100