PN-EN ISO 21028-2:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zbiorniki kriogeniczne -- Wymagania dla materiałów dotyczące odporności na obciążenia udarowe w temperaturach kriogenicznych -- Część 2: Temperatury między -80 stopni C a -20 stopni C

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące odporności na obciążenia udarowe materiałów metalowych, używanych w temperaturach między -20 °C a -80 °C, w celu zapewnienia ich odpowiedniości dla zbiorników kriogenicznych. Niniejszy dokument ma zastosowanie do stali drobnoziarnistych i niskostopowych o określonej granicy plastyczności ≤ 460 N/mm2, aluminium i stopów aluminium, miedzi i stopów miedzi oraz nierdzewnych stali austenitycznych.

UWAGA Dla materiałów stalowych wymienionych w EN 13445-2 lub EN 13480-2 lub dla materiałów stalowych i złączy spawanych spełniających te same zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, można zastosować wymagania dotyczące zapobiegania kruchemu pękaniu w niskich temperaturach zgodnie z EN 13445-2:2014, Załącznik B, metoda 2, lub EN 13480-2:2012, Załącznik B, metoda 2.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21028-2:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki kriogeniczne -- Wymagania dla materiałów dotyczące odporności na obciążenia udarowe w temperaturach kriogenicznych -- Część 2: Temperatury między -80 stopni C a -20 stopni C
Data publikacji 10-08-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 21028-2:2018 [IDT], ISO 21028-2:2018 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 1252-2:2002 - wersja angielska, PN-EN 1252-2:2002 - wersja niemiecka
ICS 23.020.40