PN-EN ISO 20765-5:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 5: Obliczanie lepkości, współczynnika Joule-Thomsona i wykładnika izentropy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody obliczania lepkości (dynamicznej), współczynnika Joule-Thomsona, wykładnika izentropy oraz prędkości dźwięku, z wyłączeniem gęstości, do stosowania w pomiarach przepływu gazu ziemnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20765-5:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 5: Obliczanie lepkości, współczynnika Joule-Thomsona i wykładnika izentropy
Data publikacji 20-10-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 20765-5:2022 [IDT], ISO 20765-5:2022 [IDT]
ICS 75.060