PN-EN ISO 20519:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla systemów przeładunkowych i wyposażenia tankowania LNG stosowanych do tankowania statków napędzanych LNG, które nie są objęte kodeksem IGC. Niniejszy dokument ma zastosowanie do statków zaangażowanych w obsługę międzynarodową i krajową niezależnie od wielkości i odnosi się do następujących pięciu elementów:
a) urządzenia: systemy przeładunkowe cieczy i oparów;
b) procedury operacyjne;
c) wymagania dla dostawcy LNG w celu utworzenia dokumentu potwierdzającego dostawę LNG;
d) szkolenie i kwalifikacja zaangażowanego personelu;
e) wymagania dotyczące urządzeń LNG zgodne ze stosowanymi normami ISO i przepisami miejscowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20519:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym
Data publikacji 19-10-2022
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 20519:2022 [IDT], ISO 20519:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20519:2017-05 - wersja polska, PN-EN ISO 20519:2017-05 - wersja angielska
ICS 47.020.99