PN-EN ISO 20504:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej -- Oznaczanie właściwości ściskających

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano procedury oznaczania w temperaturze pokojowej zachowania się przy ściskaniu materiałów kompozytowych z osnową ceramiczną zawierających wzmocnienie włóknem ciągłym. Metoda ma zastosowanie do wszystkich kompozytów z osnową ceramiczną zawierających jednokierunkowe (1D), dwukierunkowe (2D) i trójkierunkowe (xD, z 2 < x < 3) wzmocnienie włóknem ciągłym, badanych wzdłuż jednej głównej osi wzmocnienia lub w warunkach poza osią. Niniejsza metoda ma również zastosowanie do kompozytów z osnową węglową wzmocnionych włóknem węglowym (znanych także jako węgiel/węgiel lub C/C). Wyróżnia się dwa przypadki badania: ściskanie między płytami i ściskanie z zastosowaniem zacisków.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20504:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej -- Oznaczanie właściwości ściskających
Data publikacji 06-06-2023
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 289, Ceramiki Technicznej
Wprowadza EN ISO 20504:2022 [IDT], ISO 20504:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20504:2020-01 - wersja angielska
ICS 81.060.30