PN-EN ISO 11125-9:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej -- Część 9: Badania zużycia i wydajności

Zakres

Niniejszy dokument określa trzy procedury badania trwałości użytkowej ścierniwa do obróbki strumieniowo ściernej w warunkach laboratoryjnych.
Wydajność ścierniwa mierzy się również jego zdolnością do czyszczenia, poprzez przenoszenie energii kinetycznej na podłoże w procesie obróbki strumieniowo-ściernej. Niniejszy dokument określa również procedury, które mogą być wykonywane w tych samych urządzeniach badawczych, aby pomóc w ocenie wydajności ścierniwa w warunkach laboratoryjnych.
Niniejszy dokument dotyczy badania surowych metalicznych ścierniw na etapie dostawy w procesie śrutowania odśrodkowego w warunkach laboratoryjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11125-9:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej -- Część 9: Badania zużycia i wydajności
Data publikacji 01-12-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 11125-9:2022 [IDT], ISO 11125-9:2021 [IDT]
ICS 25.220.10