PN-EN ISO 20337:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kompozyty polimerowe wzmocnione włóknami -- Metoda badania ścinania poprzez oznaczanie naprężenia w płaszczyźnie ścinania/odpowiadającego odkształcenia przy ścinaniu i modułu ścinania przy użyciu ramy do badania ścinania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę pomiaru zależności naprężenie w płaszczyźnie ścinania/odpowiadające odkształcenia przy ścinaniu, modułu ścinania i wytrzymałości na ścinanie kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami ciągłymi, o orientacji włókna 0° i 0°/ 90°, przy użyciu urządzenia do badania ścinania.
Metoda ta ma zastosowanie do laminatów z matrycą termoutwardzalną i termoplastyczną, wykonanych z warstw jednokierunkowych/włókniny i/lub tkanin, w tym tkanin jednokierunkowych, wzmocnionych włóknami zorientowanymi pod kątem 0° i 0°/ 90° względem osi próbki, w których układ jest symetryczny i zrównoważony względem płaszczyzny środkowej próbki.
Metoda ta może być stosowana do oznaczania właściwości przy ścinaniu zarówno w liniowym jak i nieliniowym zakresie obciążenie-odkształcenie, nawet jeśli odkształcenia przy ścinaniu są większe niż 5%.
Niniejszy dokument można także stosować do badania kompozytów polimerowych wzmocnionych krótkimi i długimi włóknami.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20337:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Kompozyty polimerowe wzmocnione włóknami -- Metoda badania ścinania poprzez oznaczanie naprężenia w płaszczyźnie ścinania/odpowiadającego odkształcenia przy ścinaniu i modułu ścinania przy użyciu ramy do badania ścinania
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 20337:2019 [IDT], ISO 20337:2018 [IDT]
ICS 83.120