PN-EN ISO 35103:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Monitoring środowiska

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania, specyfikacje i wytyczne w celu zapewnienia, że monitoring środowiska morskiego w regionie Arktyki odpowiada celowi. Region Arktyki zawiera terytoria położone na północ od koła podbiegunowego (szerokość geograficzna 66°33′45.8″). Niniejszy dokument może być stosowany dla lokalizacji subarktycznych, które mają warunki zbliżone do arktycznych i zawierają odpowiednie składniki dla ekosystemu o zimnym klimacie.
Niniejszy dokument ma zastosowanie we wszystkich działaniach prowadzonych w Arktyce dotyczących ropy naftowej i gazu od nabycia praw do bloku, poprzez poszukiwania, projektowanie inżynierii, budowę, odbiór i uruchomienie, produkcję, wycofanie z eksploatacji i rekonstrukcję. Obejmuje on morskie i przybrzeżne środowisko, włączając, dla celów tego dokumentu, pełnomorskie i ujściowe wody Arktyki, niezależnie czy są zamarznięte, czy wolne od lodu. Środowisko obejmuje wszystkie odpowiednie fizyczne, chemiczne i biologiczne części składowe. Metody monitorowania dla lądowych (naziemnych) środowisk nie są objęte niniejszym dokumentem, chociaż środowiska lądowe są włączone, tam gdzie wymagane jest monitorowanie w lokalizacjach lądowych w odniesieniu do budownictwa morskiego.
Niniejszy dokument obejmuje zarówno monitorowanie aspektów środowiskowych dla normalnych i nienormalnych sytuacji awaryjnych oraz monitorowanie oddziaływań na środowisko. Zawiera on monitorowanie w skalach bliskich i odległych od złoża, transgranicznych oraz regionalnych, lecz nie zawiera globalnego monitorowania środowiska.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 35103:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Monitoring środowiska
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 35103:2019 [IDT], ISO 35103:2017 [IDT]
ICS 75.020