• Wybierz wymagane opcje dla produktu.

PN-EN ISO 19650-1:2019-02 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 1: Koncepcje i zasady

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono koncepcje i zasady zarządzania informacjami na etapie dojrzałości opisanym jako „modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) zgodnie z normą wieloczęściową
ISO 19650”.
W niniejszym dokumencie podano zalecenia dotyczące ram dla zarządzania informacjami, w tym wymianę, zapisywanie, wersjonowanie i porządkowanie dla wszystkich aktorów.
Niniejszy dokument stosuje się do całego cyklu życia każdego składnika aktywów budowlanych, w tym planowania strategicznego, projektu wstępnego, systemów sanitarnych, rozwoju, dokumentacji i budowy, codziennego użytkowania, utrzymania, renowacji, napraw i końca życia.
Niniejszy dokument może być dostosowany do aktywów lub projektów o dowolnej skali i złożoności, tak aby nie ograniczać elastyczności i wszechstronności, które charakteryzują szeroki zakres potencjalnych strategii zamawiania, oraz aby uwzględniać koszty wdrożenia niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19650-1:2019-02 - wersja polska
Tytuł Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 1: Koncepcje i zasady
Data publikacji 07-07-2023
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 19650-1:2018 [IDT], ISO 19650-1:2018 [IDT]
ICS 91.010.01, 35.240.67