PN-EN ISO 1938-1:2016-03 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wyposażenie do pomiarów długości -- Część 1: Sprawdziany graniczne gładkie wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego

Zakres

W niniejszej części ISO 1938 ustalono najważniejsze charakterystyki metrologiczne i konstrukcyjne sprawdzianów granicznych gładkich wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego.
W niniejszej części ISO 1938 zdefiniowano różne typy sprawdzianów granicznych gładkich stosowanych do weryfikacji specyfikacji wymiarowych liniowych dotyczących wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego.
W niniejszej części ISO 1938 zdefiniowano także charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne tych sprawdzianów granicznych, jak również w odniesieniu do tych charakterystyk metrologicznych największe dopuszczalne granice (MPL) sprawdzianów w stanie nowym lub w stanie zużycia granicznego.
W niniejszej części ISO 1938 opisano też zastosowanie sprawdzianów granicznych. Norma dotyczy wymiarów liniowych wewnętrznych i zewnętrznych do 500 mm.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1938-1:2016-03 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wyposażenie do pomiarów długości -- Część 1: Sprawdziany graniczne gładkie wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego
Data publikacji 08-11-2017
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 1938-1:2015 [IDT], ISO 1938-1:2015 [IDT]
ICS 17.040.10