PN-EN ISO 19085-7:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Strugarki, wyrówniarki, strugarki wyrówniarko-grubiarki

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wymagania bezpieczeństwa i środki dotyczące stacjonarnego i przewoźnego
- strugarki, zwane także łącznikami,
- wyrówniarki, zwane również strugarkami lub strugami jedno powierzchniowymi,
- Strugarek wyrówniarko-grubiarek,
ze zintegrowanym trybem planowania (z lub bez zdejmowanego jednostki zasilającej zespół w strugarce) i ręcznym załadunkiem i rozładunkiem przedmiotu obrabianego, zwanymi dalej "obrabiarkami”. Obrabiarki przeznaczone są do cięcia litego drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych jak drewno.
UWAGA 1 Definicje obrabiarek stacjonarnych i przewoźnych, patrz ISO 19085-1:2017, 3.4 i 3.5.
Objęto wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia wymienione w Rozdziale 4 dotyczące tych maszyn, gdy są one obsługiwane, regulowane i konserwowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z warunkami przewidzianymi przez producenta, w tym możliwe do przewidzenia niewłaściwe użytkowanie. Uwzględniono także fazy transportu, montażu, demontażu, wyłączenia z użytkowania i złomowania.
UWAGA 2 W przypadku znaczących, ale nieistotnych zagrożeń, np. ostre krawędzie ramy obrabiarki, patrz ISO 12100.
Ma on również zastosowanie do strugarek do płaszczyzn i kombinowanych strugarek do powierzchni/grubości wyposażonych w opcjonalne urządzenie do dłutowania, których zagrożenia zostały wyeliminowane.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
a) obrabiarek z więcej niż jednym wałem nożowym;
b) obrabiarek z zespołem dłutującym napędzane oddzielnym silnikiem;
c) obrabiarek, w których blok tnący jest regulowany w celu ustawienia głębokości cięcia w trybie wyrównywania;
d) obrabiarek, w których konwersja z trybu strugania na tryb wyrównywania lub odwrotnie jest osiągana przez montaż lub demontaż części/zespołów;
e) obrabiarek, w których nawierzchnię i wyrównywanie można wykonać na tym samym odcinku wału nożowego w tym samym czasie;
f) obrabiarek przeznaczone do użytku w atmosferze wybuchowej;
g) obrabiarek wyprodukowane przed datą publikacji jako norma międzynarodowa;
h) przewoźne obrabiarki o maksymalnej szerokości strugania ≤330 mm.
UWAGA 3 Przenośne narzędzia elektryczne napędzane silnikiem są objęte IEC 62841-1:2014 i IEC 61029-2-3:1993

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19085-7:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Strugarki, wyrówniarki, strugarki wyrówniarko-grubiarki
Data publikacji 19-11-2019
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 268, Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
Wprowadza EN ISO 19085-7:2019 [IDT], ISO 19085-7:2019 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 859+A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 860+A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 861+A2:2012 - wersja angielska
ICS 13.110, 79.120.10