PN-EN ISO 18613:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Palety do przemieszczania ładunków -- Naprawa palet płaskich drewnianych

Zakres

W niniejszej normie międzynarodowej podano maksymalne wady i uszkodzenia, jakie dopuszcza się dla palet drewnianych zanim zostaną poddane naprawie, a także określono minimalne kryteria naprawy, jakie powinny zostać uwzględnione.
Niniejsza norma międzynarodowa ma zastosowanie dla drewnianych palet płaskich, naprawianych elementami wykonanymi z materiałów drewnopochodnych.
UWAGA Maksymalne dopuszczalne wady i uszkodzenia dla palet są opisane w niniejszej normie międzynarodowej, a załączniki od A do D prezentują przykłady wad i uszkodzeń eliminujących większość z użytkowanych palet, jako niedopuszczalne do dalszego użytkowania. Kryteria naprawy dla palet z poolu paletowego lub dzierżawionych są kontrolowane przez ich operatorów/właścicieli i mogą być przedmiotem licencji.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18613:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Palety do przemieszczania ładunków -- Naprawa palet płaskich drewnianych
Data publikacji 02-02-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN ISO 18613:2014 [IDT], ISO 18613:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18613:2005 - wersja polska
ICS 55.180.20