PN-EN ISO 17945:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały metalowe odporne na pękanie siarczkowe w korozyjnych środowiskach rafinacji ropy naftowej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania materiałowe dotyczące odporności na SSC w kwaśnym środowisku rafinerii nafty i procesów towarzyszących, zawierającym H2S zarówno jako gaz jak również jako rozpuszczony w fazie wodnej (woda jako ciecz) w obecności lub bez obecności węglowodoru. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje i nie jest jej celem podanie specyfikacji projektowych. Poza zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej znajdują się inne rodzaje pękania związanego z wilgotnym H2S, pękania związanego ze środowiskiem, korozji oraz inne postaci uszkodzeń.
W szczególności niniejsza Norma Międzynarodowa jest nakierowana na zapobieganie SSC wyposażenia (w tym zbiorników ciśnieniowych, wymienników ciepła, orurowania, korpusów zaworów oraz obudów pomp i sprężarek) a także podzespołów używanych w przemyśle rafineryjnym. Ochronę stali niestopowych przed SSC zakwalifikowana pod P No.1 w Rozdziale IX Przepisów ASME dotyczących Kotłów i Zbiorników Ciśnieniowych (BPVC) uwzględniono za pomocą wymagania zgodności z NACE SP0472.
Niniejsza Norma Międzynarodowa odnosi się do wszystkich części składowych wyposażenia narażonego na oddziaływanie środowiska rafineryjnego (patrz Rozdział 6), w którym uszkodzenia z powodu SSC: (1) naruszyłyby integralność systemu będącego pod działaniem ciśnienia, (2) uniemożliwiłyby podstawowe działanie sprzętu i/lub (3) uniemożliwiłyby przywrócenie wyposażenia do gotowości operacyjnej podczas dalszego oddziaływania na nie ciśnienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17945:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały metalowe odporne na pękanie siarczkowe w korozyjnych środowiskach rafinacji ropy naftowej
Data publikacji 16-06-2015
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 17945:2015 [IDT], ISO 17945:2015 [IDT]
ICS 75.180.10