PN-EN ISO 17864:2010 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Korozja metali i stopów -- Określanie krytycznej temperatury korozji wżerowej metodą potencjostatyczną

Zakres

Opisano procedurę określania krytycznej temperatury korozji wżerowej dla stali odpornych na korozję (austenicznych, ferytyczno-austenitycznych i ferytycznych) przy kontroli potencjostatycznej. Krytyczna temperatura korozji wżerowej jest zdefiniowana jako temperatura, przy której anodowa gęstość prądu przekracza ustaloną wartość. Ta temperatura jest wyznaczana szybko w pojedynczym pomiarze potencjostatycznym przy narastaniu temperatury roztworu korozyjnego. Wyznaczona temperatura może być stosowana jako względny wskaźnik do porównania podatności na korozję wżerową różnych klas/gatunków stali odpornych na korozję. Pomiar opisany w normie nie jest przeznaczony do określania temperatury, przy której wystąpi korozja wżerowa w warunkach eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17864:2010 - wersja polska
Tytuł Korozja metali i stopów -- Określanie krytycznej temperatury korozji wżerowej metodą potencjostatyczną
Data publikacji 09-03-2010
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 17864:2008 [IDT], ISO 17864:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17864:2008 - wersja angielska
ICS 77.060