PN-EN ISO 17652-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 2: Właściwości powłok ochronnych dotyczące spawania

Zakres

Opisano następujące badania dotyczące oceny wpływu powłok ochronnych na spawalność. a) Badanie klasyfikujące. Badanie przesiewowe stanowiące metodę oceny względnej wpływu pokrycia ochronnego o określonej grubości na spawanie poprzez wykonywanie typowej spoiny i następnie ocenę stopnia porowatości. Badania klasyfikujące są właściwe do deklarowania przez dostawców wpływu poszczególnych pokryć i podobnych celów; b) Badanie spawalności. Metoda oceny wpływu na spawanie kombinacji materiałów dodatkowych i powłoki ochronnej przy różnych procesach spawalniczych. Wykonywana standardowa spoina pachwinowa umożliwia porównanie poprzez ogólną ocenę jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17652-2:2009 - wersja polska
Tytuł Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 2: Właściwości powłok ochronnych dotyczące spawania
Data publikacji 17-02-2009
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17652-2:2003 [IDT], ISO 17652-2:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17652-2:2005 - wersja angielska
ICS 25.160.10