PN-EN ISO 17348:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Dobór materiałów dla środowiska o wysokiej zawartości CO2 dla rur okładzinowych, rur wydobywczych i wyposażenia wgłębnego odwiertów

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne i wymagania do doboru materiałów dla obudów i orurowania bez szwu oraz dla wyposażenia otworowego dla odwiertów do zatłaczania CO2 i produkcyjnych dla środowiska o wysokim ciśnieniu i wysokiej zawartości CO2 [wyższych niż 10 % (molowo) CO2 i 1 MPa CO2 ciśnienia cząstkowego]. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje odwiertów produkcyjnych ropy naftowej. W niniejszej Normie Międzynarodowej uwzględniono tylko materiały kompatybilne ze środowiskiem.
Wytyczne są podane dla następujących celów:
– ocena korozji;
– dobór materiałów;
– kontrola korozji.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona dla odwiertów o wysokiej zawartości CO2, gdzie zagrożenie korozyjne niskim pH i CO2 jest największe. Jednakże wiele aspektów ma zastosowanie do środowisk zawierających niższe stężenia CO2 .
Wpływ na dobór materiałów ma wiele czynników i synergii, i zaleca się, aby był prowadzony przez technika inżynierii materiałowej lub korozji.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 17348:2016-04/Ap1:2019-04E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17348:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Dobór materiałów dla środowiska o wysokiej zawartości CO2 dla rur okładzinowych, rur wydobywczych i wyposażenia wgłębnego odwiertów
Data publikacji 19-04-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 17348:2016 [IDT], ISO 17348:2016 [IDT]
ICS 75.180.01
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 17348:2016-04/Ap1:2019-04E