PN-EN ISO 17132:2009 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Farby i lakiery -- Próba zginania w T

Zakres

Opisano metodę oceny giętkości i adhezji powłoki organicznej na podłożu metalowym w wyniku obserwacji spękania lub utraty adhezjii podczas zginania pomalowanej płytki do badań. Metodę można stosować do stwierdzania, czy farby, lakiery lub podobne produkty spełniają dane wymaganie jako próba spełnia/nie spełnia, lub do wyznaczania minimalnej średnicy zginania, przy której nie następuje spękanie

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17132:2009 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Próba zginania w T
Data publikacji 12-03-2009
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 17132:2007 [IDT], ISO 17132:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17132:2007 - wersja angielska
ICS 87.040