PN-EN ISO 16634-2:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Produkty żywnościowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości azotu przez spalanie zgodnie z zasadą Dumas i obliczanie zawartości białka ogólnego -- Część 2: Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i przetwory zbożowe

Zakres

W niniejszej części ISO 16634 określono metodę oznaczania całkowitej zawartości azotu i obliczania zawartosci bialka ogólnego w ziarnie zbóż, nasionach roślin strączkowych i przetworach zbożowych. W niniejszej metodzie tak jak w metodzie Kjeldahla (patrz pozycje bibliograficzne [1] i [6]), nie odróżniany jest azot białkowy od niebiałkowego. Do obliczania zawartości białka stosowane są różne współczynniki przeliczeniowe (patrz 3.2).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16634-2:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Produkty żywnościowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości azotu przez spalanie zgodnie z zasadą Dumas i obliczanie zawartości białka ogólnego -- Część 2: Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i przetwory zbożowe
Data publikacji 10-08-2016
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Wprowadza EN ISO 16634-2:2016 [IDT], ISO 16634-2:2016 [IDT]
ICS 67.050, 67.060