PN-EN ISO 16251-1:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny redukcji przenoszonego hałasu uderzeniowego przez wykładziny podłogowe na małej próbce stropu -- Część 1: Mała próbka stropu masywnego

Zakres

Niniejsza część ISO 16251 określa metodę pomiarów laboratoryjnych służących do określenia poprawy izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych przez podłogę, po ułożeniu jej na wzorcowym stropie betonowym (o zredukowanej powierzchni) i pobudzaniu przez stukacz znormalizowany. Metoda ta jest ograniczona do miękkich, elastycznych wykładzin podłogowych, które przekazują dźwięk uderzeniowy do stropu głównie "lokalnie", czyli przez obszar w pobliżu punktów wzbudzenia, co powoduje, że wielkość próbki podłogi nie ma wpływu na wyniki. Przykładami takich podłóg są dywany, wykładziny podłogowe PVC i linoleum. Tego typu wykładziny podłogowe odpowiadają "kategorii I" w normie ISO 10140-1, załącznik H. Wyniki dostarczają jedynie informacji na temat promieniowanego hałasu. Nie jest celem normy subiektywna klasyfikacja jakości wykładzin podłogowych. Metoda ta jest w możliwie największym stopniu zbliżona do ISO 10140 i daje takie same wyniki w granicach niepewności pomiaru i w zakresie zastosowania. Niniejsza część ISO 16251 zawiera opis metody pomiaru. Kody produktów mogą zawierać dodatkowe wymagania dotyczące warunków pomiaru, takich jak zakres temperatur, liczby próbek lub specjalnych warunków montażu. W przypadku wykonywania pomiarów dla innych niż miękkie wykładziny elastyczne (np. dla podłóg laminowanych), należy mieć na względzie, że różnice wyników w stosunku do wyników uzyskanych metodą ISO 10140 są większe ze względu na wpływ wielkości próbki

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16251-1:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiar laboratoryjny redukcji przenoszonego hałasu uderzeniowego przez wykładziny podłogowe na małej próbce stropu -- Część 1: Mała próbka stropu masywnego
Data publikacji 26-09-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 16251-1:2014 [IDT], ISO 16251-1:2014 [IDT]
ICS 91.120.20