PN-EN ISO 16092-2:2021-02 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dla pras mechanicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie, w uzupełnieniu do ISO 16092-1, określono techniczne wymagania i środki bezpieczeństwa, które powinny być stosowane przez projektantów, producentów i dostawców następujących grup pras mechanicznych i systemów wytwarzania pras mechanicznych:
— Grupa 1: Prasy ze sprzęgłem(-ami) zaciskowym(-i);
— Grupa 2: Prasy z systemem serwonapędu (prasy serwo-mechaniczne).
UWAGA 1 Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie zasadniczo do obu grup pras mechanicznych. Jeżeli wymaganie ma zastosowanie do tylko jednej grupy, to grupa ta jest określona.
UWAGA 2 Inne typy silnikowych układów napędowych zapewniają podobne funkcjonalności do tak zwanych „serwonapędów” lub „serwosilników” i zastosowanie ich jest uważane za takie samo w ramach terminów użytych w niniejszym dokumencie (np. układy napędowe o zmiennej częstotliwości).
Prasy, których dotyczy niniejszy dokument, mieszczą się w zakresie od małych, szybkobieżnych maszyn z jednym operatorem, produkujących małe przedmioty obrabiane, do dużych, stosunkowo wolnoobroto-wych maszyn, z kilkoma operatorami i wytwarzających duże skomplikowane przedmioty.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących związanych z prasami mechanicznymi i urzą-dzeniami pomocniczymi (np. ruchomymi poduszkami matrycy, wyrzutnikami przedmiotu obrabianego, sys-temami podawania i przenoszenia), które są integralną częścią maszyny, gdy są używane zgodnie z prze-znaczeniem oraz w warunkach możliwego do przewidzenia przez producenta niewłaściwego użytkowania (patrz Rozdział 4). Uwzględniono wszystkie fazy cyklu życia maszyny opisane w ISO 12100:2010, 5.4.
UWAGA 2 Wszystkie zagrożenia znaczące oznaczają te zidentyfikowane lub związane z prasami w momencie publikacji niniejszego dokumentu.
Oprócz maszyn nieuwzględnionych w ISO 16092-1:2017 niniejszy dokument nie dotyczy maszyn, które:
a) przenoszą energię w celu nadawania ruchu suwaka prasie za pomocą środków hydraulicznych lub pneumatycznych;
b) mają co najmniej dwa suwaki poruszające się w różnych położeniach kątowych względem siebie;
UWAGA 3 Niniejszy dokument ma zastosowanie do pras, w których co najmniej dwa suwaki poruszają się w tych samych położeniach kątowych, np. prasa z suwakami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
c) przenoszą energię w celu nadania ruchu suwaka prasy za pomocą mechanizmu(-ów) silnika liniowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16092-2:2021-02 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dla pras mechanicznych
Data publikacji 18-11-2022
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 299, Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
Wprowadza EN ISO 16092-2:2020 [IDT], ISO 16092-2:2019 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 692+A1:2010 - wersja polska
ICS 25.080.01