PN-EN ISO 15663:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Ocena całościowych kosztów przedsięwzięcia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne dotyczące stosowania oceny całościowych kosztów przedsięwzięcia w odniesieniu do działań rozwojowych i operacji związanych z wierceniem, eksploatacją, przetwarzaniem oraz transportem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Niniejszy dokument obejmuje urządzenia oraz powiązane działania w różnych kategoriach biznesowych (sektor poszukiwawczo-wydobywczy, sektor przesyłu, sektor rafineryjno-petrochemiczny i petrochemiczny).
Proces oceny całościowych kosztów przedsięwzięcia opisany w niniejszym dokumencie ma zastosowanie przy podejmowaniu decyzji między konkurencyjnymi opcjami, które są zróżnicowane pod względem kosztów i/lub wpływu na wartość ekonomiczną. Niniejszy dokument nie dotyczy podejmowania decyzji związanych z wynikami ekonomicznymi poszczególnych opcji lub opcji zróżnicowanych według czynników innych niż koszt lub wartość ekonomiczna.
Podano wytyczne dotyczące metodologii zarządzania i stosowania oceny całościowych kosztów przedsięwzięcia w celu wsparcia procesu decyzyjnego na różnych etapach cyklu życia. Zakres planowania i zarządzania zależy od wielkości zaangażowanych kosztów, potencjalnej wartości, którą można stworzyć, i fazy cyklu życia. Zapewnia również sposoby identyfikacji czynników kosztowych i zapewnia ramy kontroli kosztów dla tych czynników kosztowych, umożliwiając skuteczną kontrolę kosztów i optymalizację przez cały okres użytkowania składnika aktywów.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15663:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Ocena całościowych kosztów przedsięwzięcia
Data publikacji 19-08-2021
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 15663:2021 [IDT], ISO 15663:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15663-1:2012 - wersja polska
ICS 75.020