PN-EN ISO 15663-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Ocena całościowych kosztów przedsięwzięcia -- Część 1: Metodologia

Zakres

W niniejszej części ISO 15663 podano wymagania, jakie należy spełnić przystępując do oceny kosztów całościowych realizacji przedsięwzięcia związanego z zagospodarowaniem i eksploatacją urządzeń do wierceń, eksploatacji oraz przesyłu rurociągami stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Metodologia oceny kosztów całościowych realizacji przedsięwzięcia opisana w niniejszej części ISO 15663 wykorzystana być może przy podejmowaniu wszystkich decyzji mających wpływ na wysokość kilku składników kosztów, lub alokacje aktywów w celu określenia różnic kosztów między różnymi opcjami. Proces ten znajduje zastosowanie przy wyborze różnych opcji, a w szczególności, gdy decyzje dotyczyć mają: - koncepcji realizacji procesu; - lokalizacji wyposażenia np. według punktów stałych w lokalizacji według danych satelitarnych; - strategii realizacji projektu; - spraw związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska; - koncepcji systemu i jego wielkości; - typu wyposażenia; - konfiguracji wyposażenia; - schematu rozmieszczenia obiektów; - strategii konserwacji i eksploatacji; - strategii doboru personelu; - poziomu kwalifikacji i liczebności personelu; - strategii wsparcia logistycznego; - modyfikacji instalacji; - strategii dotyczącej dostaw części zapasowych i wsparcia; - ponownego użycia i/lub zagospodarowania. Podstawowa metodologia podana w niniejszej części ISO 15663 znajduje zastosowanie przy podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących alokacji aktywów z tym, że zakres planowania oraz zarządzania procesami zależy od wielkości zaangażowanych środków oraz potencjalnej wartości, którą spodziewamy się wytworzyć. Metodologia ta przydatna jest przy podejmowaniu decyzji dotyczących nowych inwestycji w ramach realizacji przedsięwzięcia. Umożliwia ona również identyfikację głównych czynników generujących koszty oraz granicznych wartości tych kosztów, co pozwala na skuteczną ich kontrolę oraz optymalizację podczas całego okresu realizacji przedsięwzięcia

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15663-1:2012 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Ocena całościowych kosztów przedsięwzięcia -- Część 1: Metodologia
Data publikacji 12-06-2012
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 15663-1:2006 [IDT], ISO 15663-1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15663-1:2007 - wersja angielska
ICS 75.020