PN-EN ISO 15614-13:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 13: Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe (zwarciowe) i iskrowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono badania do kwalifikacji procesu zgrzewania mające zastosowanie do zgrzewania rezystancyjnego doczołowego (zwarciowego) i zgrzewania iskrowego metali, np. o pełnym, rurowym, płaskim lub okrągłym przekroju. Jego podstawowe zasady można również zastosować do innych procesów zgrzewania rezystancyjnego, jeżeli tak to określono w specyfikacji. W niniejszym dokumencie określono warunki przeprowadzania badań oraz granice ważności kwalifikowania technologii zgrzewania dla wszystkich praktycznych operacji zgrzewania, które obejmuje. Niniejszy dokument obejmuje procesy zgrzewania rezystancyjnego, jak określono w ISO 4063:
— 24 zgrzewanie iskrowe, z zastosowaniem prądu stałego lub przemiennego z różnymi sekwencjami ruchu, ciągłym błyskaniem i błyskaniem impulsowym;
— 25 zgrzewanie rezystancyjne doczołowe, z zastosowaniem prądu stałego lub przemiennego z różnymi sekwencjami nacisku.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15614-13:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 13: Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe (zwarciowe) i iskrowe
Data publikacji 30-05-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15614-13:2021 [IDT], ISO 15614-13:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15614-13:2012 - wersja angielska
ICS 25.160.10