PN-EN ISO 15537:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Zasady doboru osób oraz ich udziału w badaniach aspektów antropometrycznych wyrobów przemysłowych i ich projektów

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do badania pod względem antropometrycznym wyrobów przemysłowych i ich projektów, które mają bezpośredni kontakt z ciałem ludzkim lub są zależne od wymiarów ciała ludzkiego, takich jak maszyny, sprzęt roboczy, środki ochrony indywidualnej (ŚOI), dobra konsumpcyjne, przestrzeń pracy, detale architektoniczne lub sprzęt służący do transportu.
Niniejszy dokument ma również zastosowanie do badania aspektów bezpieczeństwa wyrobów, które zależą od wymiarów ciała ludzkiego. Nie zajmuje się innymi aspektami zadania lub innymi wymaganiami, takimi jak postrzeganie informacji (z wyjątkiem geometrycznego rozmieszczenia obserwowanych obiektów) i posługiwania się elementami sterowniczymi (z wyjątkiem ich położenia geometrycznego).
Mimo, że niniejszy dokument dotyczy doboru osób do badań w zakresie aspektów antropometrycznych, podobne zasady ogólne można stosować do innych badanych zmiennych, np. aspektów biomechanicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15537:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Zasady doboru osób oraz ich udziału w badaniach aspektów antropometrycznych wyrobów przemysłowych i ich projektów
Data publikacji 02-12-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 15537:2022 [IDT], ISO 15537:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15537:2005 - wersja angielska, PN-EN ISO 15537:2005 - wersja niemiecka
ICS 13.110, 13.180