PN-EN ISO 15192:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Gleba i odpady -- Oznaczanie chromu(VI) w materiałach w stanie stałym metodą roztwarzania alkalicznego i chromatografii jonowej z wykrywaniem spektrofotometrycznym

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania Cr(VI) odpadach w stanie stałym oraz glebie z zastosowaniem roztwarzania alkalicznego i chromatografii jonowej z wykrywaniem spektrofotometrycznym. Niniejszą metodę można stosować do oznaczania zawartości masowej Cr(VI) w częściach w stanie stałym, gdy są one cięższe niż 0,1 mg/kg. UWAGA W przypadku redukującej lub utleniającej matrycy odpadów, nie można podać znaczącej zawartości masowej Cr(VI).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15192:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Gleba i odpady -- Oznaczanie chromu(VI) w materiałach w stanie stałym metodą roztwarzania alkalicznego i chromatografii jonowej z wykrywaniem spektrofotometrycznym
Data publikacji 22-12-2021
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 15192:2021 [IDT], ISO 15192:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15192:2006 - wersja angielska
ICS 13.030.10, 13.080.10