PN-EN ISO 1518-1:2011 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 1518-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda stałego obciążenia

Zakres

Ustalono metodę oznaczania, w określonych warunkach, odporności pojedynczej powłoki lub systemu powłokowego z farb, lakierów lub produktów podobnych na zarysowanie za pomocą igły zarysowującej, obciążonej ustaloną w badaniu siłą. Igłą zarysowuje się powłokę do podłoża, z wyjątkiem systemu powłokowego, w przypadku którego można zarysowywać powłokę do podłoża lub do powłoki międzywarstwowej. Metodę stosuje się albo jako próbę "wytrzymuje/nie wytrzymuje", poprzez badanie z zastosowaniem określonego pojedynczego obciążenia igły zarysowującej, w celu oceny zgodności z określoną specyfikacją, albo poprzez zastosowanie wzrastającego obciążenia igły, w celu określenia najmniejszego obciążenia, przy którym zachodzi zarysowanie powłoki

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1518-1:2011 - wersja niemiecka
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda stałego obciążenia
Data publikacji 21-07-2011
Data wycofania 19-07-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 1518-1:2011 [IDT], ISO 1518-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1518:2000 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 1518-1:2019-07 - wersja angielska