PN-EN ISO 14937:2011 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych

Zakres

Określono wymagania ogólne dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowania, walidacji i rutynowego monitorowania oraz kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych. Uwzględniono procesy sterylizacji, w których drobnoustroje są inaktywowane środkami fizycznymi lub/i chemicznymi. Określono również elementy systemu zarządzania jakością, które są niezbędne, aby zapewnić właściwą charakterystykę czynnika sterylizaującego i opracowanie, walidację oraz rutynowe monitorowanie i kontrolę procesu sterylizacji

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14937:2011 - wersja polska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych
Data publikacji 29-03-2011
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 14937:2009 [IDT], ISO 14937:2009 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC, 93/42/EEC, 90/385/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 14937:2010 - wersja angielska
ICS 11.080.01