PN-EN ISO 14744-4:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Spawanie -- Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów -- Część 4: Pomiar prędkości spawania

Zakres

Określono prędkość spawania w urządzeniach do spawania wiązką elektronów, mierzoną podczas kontroli odbiorczej. Podano podstawowe informacje dotyczące procedur i aparatury stosowanej do wykonywania pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14744-4:2002 - wersja polska
Tytuł Spawanie -- Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów -- Część 4: Pomiar prędkości spawania
Data publikacji 18-10-2002
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14744-4:2000 [IDT], ISO 14744-4:2000 [IDT]
ICS 25.160.30